Primera carta als Tessalonicencs
Salutació


1


    1 Pau, Siles i Timoteu, * a l’església dels tessalonicencs, que viu en Déu Pare i en Jesucrist, el Senyor. Us desitgem la gràcia i la pau.