Primer llibre de Samuel8

15 Exigirà el delme dels vostres sembrats i de les vostres vinyes per pagar els seus funcionaris i els seus cortesans. 17 Es quedarà la desena part dels vostres ramats, i vosaltres mateixos li fareu d’esclaus. *