Primer llibre de Samuel7

3 Samuel els va dir:
     —Si us convertiu al Senyor de tot cor, heu de treure d’enmig vostre els déus dels estrangers i també les Astartes. * Poseu el vostre cor en el Senyor i adoreu-lo a ell sol, i ell us salvarà del poder dels filisteus.
    4 Els israelites, doncs, van treure les estàtues dels Baals i les Astartes i van adorar únicament el Senyor.