Primer llibre de Samuel4

6 Els filisteus, en sentir aquella cridòria, es digueren:
     —Què deu ser aquest crit de guerra tan clamorós al campament dels hebreus? *
     Tan bon punt van saber que l’arca del Senyor havia arribat al campament israelita,