Primer llibre de Samuel4


    3 Quan l’exèrcit d’Israel va arribar al campament, els ancians deien:
     —Com és que el Senyor ha permès avui que els filisteus ens derrotessin? Anem a Siló a buscar l’arca de l’aliança del Senyor. Si l’arca ve enmig de nosaltres, el Senyor ens salvarà dels nostres enemics!