Primer llibre de Samuel30

24 Qui us pot donar la raó? Tanta part ha de tenir en el botí qui va al combat com qui guarda el bagatge.
    25 A partir d’aquell dia, David va instituir aquesta llei i aquest costum que vigeix encara avui. *