Primer llibre de Samuel25

2 Hi havia un home a Maon * que tenia unes propietats a Carmel. * Era molt ric: posseïa tres mil ovelles i mil cabres, i llavors es trobava a Carmel, ja que esquilaven les seves ovelles. *