Primer llibre de Samuel23

9 En saber que Saül preparava aquesta operació contra ell, David va dir al sacerdot Abiatar que li portés l’efod, 10 i va pregar així:
     —Senyor, Déu d’Israel, aquest servent teu ha sentit a dir que Saül té la intenció de venir a Queilà i destruir la ciutat per culpa meva. 11 ¿Baixarà Saül, tal com he sentit a dir? Senyor, Déu d’Israel, respon al teu servent, t’ho demano!
     El Senyor respongué:
     —Baixarà. *
    12 David preguntà encara:
     —Els principals de Queilà, ¿ens faran caure en mans de Saül, a mi i als meus homes?
     El Senyor va respondre:
     —Us hi faran caure.