Primer llibre de Samuel21

2 David se’n va anar a Nob, * a trobar el sacerdot Ahimèlec. * Ahimèlec sortí a rebre’l esglaiat i li va preguntar:
     —Com és que véns tot sol, sense escorta?
    3 David li va respondre:
     —El rei m’ha fet un encàrrec i m’ha ordenat que no digués a ningú on m’enviava ni què m’encomanava. He citat els meus homes a tal lloc. 4 Ara, tens alguna cosa a mà? Dóna’m cinc pans, o el que bonament puguis.
    5 El sacerdot li respongué:
     —No tinc a mà pa corrent. Només hi ha pa sagrat. Te’l puc donar si els teus homes no han tingut relació amb cap dona. *
    6 David va dir al sacerdot:
     —Sempre ens abstenim de dones quan estic en campanya. Els meus soldats s’han mantingut purs, tot i que la meva expedició no és sagrada. Però ara ho serà gràcies a aquest pa, que és sagrat. *
    7 Llavors el sacerdot li va donar pa sagrat, ja que no en tenia del corrent. * Només tenia pa d’ofrena, i l’acabava de retirar de la presència del Senyor per substituir-lo per pa calent, tal com era costum.