Primer llibre de Samuel2


    6 És el Senyor qui dóna mort o vida,
     qui fa baixar al país dels morts o en treu fora. *