Primer llibre de Samuel2

35 Després em triaré un sacerdot fidel, * que es comportarà segons el desig del meu cor; li construiré un casal perdurable, i ell viurà vora el rei que jo hauré ungit.