Primer llibre de Samuel2

18 Quant a Samuel, servia dins el santuari del Senyor. El noi anava vestit amb una túnica de lli. *