Primer llibre de Samuel19


    12 Mical va despenjar David per la finestra, i així ell pogué fugir i salvar-se.