Primer llibre de Samuel16


    6 Quan arribaven, va veure Eliab i pensà: «L’ungit del Senyor és aquí, davant d’ell.»
    7 Però el Senyor digué a Samuel:
     —No et fixis en el seu aspecte ni en la seva estatura. L’he descartat. El que val no és allò que l’home veu: l’home veu l’aparença, el Senyor veu el fons del cor. *
    8 Llavors Jessè va cridar Abinadab i el va fer passar per davant de Samuel, però aquest digué:
     —No és tampoc aquest el qui el Senyor ha escollit.
    9 Després Jessè va fer passar Ximà, però Samuel digué:
     —No és tampoc aquest el qui el Senyor ha escollit.
    10 Així Jessè va fer passar al davant de Samuel set dels seus fills, però Samuel li digué:
     —D’aquests set, el Senyor no n’escull cap.
    11 Samuel va afegir:
     —No queda cap més fill?
     Jessè va respondre:
     —Encara queda el més petit. És a pasturar el ramat. *
     Samuel li digué:
     —Aneu a buscar-lo. No ens posarem a taula que ell no hi sigui.
    12 Jessè va fer que l’anessin a buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bonics. Tot ell feia goig de veure. El Senyor va dir a Samuel:
     —Ungeix-lo, que és ell.
    13 Samuel va prendre el corn de l’oli, el va ungir * enmig dels seus germans, i des d’aquell dia l’esperit del Senyor s’apoderà de David. * Samuel va tornar-se’n a Ramà.