Primer llibre de Samuel15


    23 Rebel·lar-se contra ell és com pecar de màgia, *
     desobeir-lo és endevinació i males arts.
     Tu has rebutjat la paraula del Senyor,
     i ell et rebutja com a rei.