Primer llibre de Samuel15

12 Es llevà per anar a trobar Saül de bon matí, però li van dir que se n’havia anat a Carmel, * on havia fet erigir una gran pedra per commemorar la seva victòria, i després havia tornat i havia baixat fins a Guilgal. *