Primer llibre de Samuel15


    11 —Em penedeixo * d’haver fet rei Saül, perquè s’ha allunyat de mi i ja no compleix el que jo dic.
     Samuel va tenir-ne un gran disgust i passà tota la nit clamant al Senyor.