Primer llibre de Samuel14


    41 Aleshores Saül es va adreçar així al Senyor, Déu d’Israel:
     —Per què no has respost avui al teu servent? Senyor, Déu d’Israel, si la culpa és meva o del meu fill Jonatan, fes que les sorts donin “urim”; si és del teu poble, fes que donin “tummim”. *
     La sort va designar Saül i Jonatan, i no el poble.
    42 Saül va dir:
     —Tireu la sort entre el meu fill Jonatan i jo.
     Va sortir designat Jonatan.