Primer llibre de Samuel11


    3 Els ancians de Jabeix li van dir:
     —Concedeix-nos set dies perquè puguem enviar missatgers a tot el territori d’Israel, i, si ningú no ve a ajudar-nos, ens rendirem.