Primer llibre de Samuel10

22 Consultaren novament el Senyor:
     —¿Ha vingut aquí algú més?
     El Senyor va respondre:
     —Està amagat entre els bagatges.