Primer llibre de Samuel1

8 Elcanà, el seu marit, li digué:
     —Anna, per què plores i no menges? Per què estàs tan trista? No valc per a tu més que deu fills?