Primer llibre dels Reis


(2Cr 8,7-18)

9


    15 El rei Salomó va decretar una prestació personal forçosa per a construir el temple del Senyor, el seu palau, el Mil·ló, * les muralles de Jerusalem i les fortificacions d’Hassor, Meguidó i Guèzer.