Primer llibre dels Reis



8

64 Aquell dia el rei va consagrar tot l’interior de l’atri que hi ha davant l’edifici del santuari del Senyor. Allí va oferir els holocaustos, les ofrenes i el greix de les víctimes de comunió, perquè l’altar de bronze que hi ha davant el Senyor * era massa petit per a contenir tots els holocaustos, les ofrenes i el greix dels sacrificis de comunió.