Primer llibre dels Reis8


    41 »Fins i tot l’estranger * que no forma part del teu poble d’Israel i ve d’un país llunyà atret per la teva anomenada, 42 ja que ha sentit parlar del teu gran nom, de la teva mà forta i del teu braç poderós, si ve a pregar en aquest temple, 43 tu escolta’l des del cel, des del lloc on habites, i concedeix-li tot allò que ell t’hagi demanat. Així tots els pobles de la terra coneixeran el teu nom, et veneraran com et venera el teu poble d’Israel i sabran que aquest temple que jo he construït porta el teu nom.