Primer llibre dels Reis7


    48 Salomó va fer també tots els objectes destinats al santuari del Senyor: l’altar d’or; * la taula * on es dipositaven els pans d’ofrena, també d’or;