Primer llibre dels Reis6

17 La nau, o sigui la part de l’edifici situada al davant d’aquesta cambra interior, feia quaranta colzades.