Primer llibre dels Reis6


    14 Després de construir el santuari, Salomó en va emprendre els acabats. 15 Va revestir l’interior de l’edifici amb plaques de cedre: des de terra fins al sostre, tot l’interior quedà revestit de fusta. Va cobrir el paviment amb plaques de savina. 16 Revestí també les vint colzades de la cambra interior del santuari amb plaques de cedre, des del paviment fins al sostre. Destinà aquella part a cambra sagrada, a lloc santíssim. * 17 La nau, o sigui la part de l’edifici situada al davant d’aquesta cambra interior, feia quaranta colzades. 18 La fusta de cedre que recobria l’interior de l’edifici tenia relleus de coloquintes * i de garlandes de flors. Tot era de cedre; no s’hi veia la pedra. 19 Al mig de l’edifici, a l’interior de la cambra sagrada, hi va col·locar l’arca de l’aliança del Senyor. 20 Aquesta cambra feia vint colzades de llarg, vint d’ample i vint d’alt. Va revestir-la d’or fi. Va fer també un altar de cedre. 21 Salomó va recobrir d’or fi tot l’interior del santuari. Posà cadenes d’or davant la cambra sagrada, que va recobrir igualment d’or. 22 Així, doncs, revestí d’or el santuari tot sencer, i també l’altar col·locat al davant de la cambra sagrada. *

Els dos querubins

(2Cr 3,10-13)

    23 Per a la cambra sagrada va fer dos querubins de fusta d’ullastre, que tenien deu colzades d’alt. * 24 Cada una de les ales dels querubins feia cinc colzades; és a dir, els querubins feien deu colzades de punta a punta de les ales. 25-26 Tots dos tenien les mateixes dimensions i la mateixa forma, 27 i els va col·locar dintre la cambra sagrada. Els querubins tenien les ales desplegades: l’ala d’un querubí tocava una paret, i l’ala de l’altre querubí tocava l’altra paret; les altres dues ales, les que es desplegaven cap al centre de la cambra, es tocaven l’una amb l’altra. 28 I va recobrir d’or els querubins. 29 Decorà totes les parets del santuari, tant a la cambra interior com a l’exterior, amb relleus de querubins, de palmeres i de garlandes de flors. 30 I recobrí d’or el paviment del santuari, tant a la cambra interior com a l’exterior.