Primer llibre dels Reis5

32 La tallaven els operaris de Salomó, els d’Hiram i els de la ciutat de Biblos. * Tots ells preparaven la fusta i la pedra per a construir el temple. *