Primer llibre dels Reis5

13 Va tractar de les plantes, des del cedre del Líban fins a l’hisop que creix a les parets. Va tractar dels animals que caminen, dels que volen, dels que s’arrosseguen per terra i dels que neden.