Primer llibre dels Reis4

2 Aquests eren els alts càrrecs de la seva cort: Azariahu, fill de Sadoc, * sacerdot;