Primer llibre dels Reis3


    4 El rei anà a oferir sacrificis a Gabaon, * que era el turó sagrat més important, i en aquell altar va oferir mil holocaustos.