Primer llibre dels Reis22

3 El rei d’Israel havia dit als seus consellers:
     —A tots consta que Ramot-Galaad * ens pertany, * però nosaltres no fem res per recuperar-la de mans del rei dels arameus.