Primer llibre dels Reis22


    19 Micàiehu va afegir:
     —Doncs escolta encara la paraula del Senyor! He vist el Senyor assegut en el seu tron * i tots els estols celestials * que l’assistien, a dreta i esquerra.