Primer llibre dels Reis2


    10 David va morir i es va reunir amb els seus pares. Fou enterrat a la ciutat de David.