Primer llibre dels Reis19

16 Després ungeix Jehú, fill de Nimxí, per rei d’Israel. * Ungeix també Eliseu, fill de Xafat, d’Abel-Meholà, com a profeta successor teu.