Primer llibre dels Reis16


    34 En el seu temps, Hiel de Betel va reconstruir Jericó. * Va posar-ne els fonaments a costa del seu primogènit, Abiram, i les portes, a costa del seu fill petit, Segub, tal com el Senyor havia anunciat per boca de Josuè, fill de Nun. *