Primer llibre dels Reis16

32 li va erigir un altar en un temple que li havia dedicat a Samaria. 33 Acab va fer també el bosquet sagrat. * Irritava el Senyor, Déu d’Israel, més que tots els reis d’Israel que l’havien precedit.