Primer llibre dels Reis15

13 Arribà a privar la seva àvia Maacà de la dignitat de reina mare, * perquè havia plantat un signe infame en un bosquet sagrat. * Asà el va tallar i el va fer cremar al torrent de Cedró.