Primer llibre dels Reis14


    25 L’any cinquè del regnat de Roboam, Xixac, * rei d’Egipte, va entrar a Jerusalem