Primer llibre dels Reis14

24 Fins i tot hi havia arreu del país homes dedicats a la prostitució sagrada. * Tots practicaven les abominacions pròpies de les nacions que el Senyor havia expulsat de davant els israelites.