Primer llibre dels Reis12


    26 Jeroboam es va dir:
     —Tal com van les coses, el reialme podria retornar al casal de David. 27 Si aquest poble continua pujant a Jerusalem, al temple del Senyor, per oferir-hi sacrificis, el seu cor tornarà al seu senyor, Roboam, rei de Judà; a mi, em mataran, i retornaran a ell, el rei de Judà.
    28 Després de pensar-s’ho bé, el rei va fabricar dos vedells d’or i va dir al seu poble:
     —Israel, ja n’hi ha prou de pujar a Jerusalem! Aquest és el teu Déu, el qui et va treure de la terra d’Egipte. *
    29 Jeroboam va instal·lar un dels vedells a Betel i l’altre a Dan. * 30 Aquí va començar el pecat d’Israel. * I el poble anà en processó fins a Dan, al davant d’un dels vedells. 31 Jeroboam, a més, va construir santuaris en turons sagrats i va posar-hi sacerdots trets del poble baix, que no eren de la tribu de Leví. * 32 Jeroboam va instituir una festa el mes vuitè, el dia quinze, semblant a la festa que se celebrava a Judà, i ell mateix pujava a l’altar per oferir-hi víctimes. Igual va fer a Betel: oferia sacrificis als vedells que havia fabricat i va posar-hi sacerdots dels recintes sagrats * que ell mateix havia fet construir. 33 El dia quinze del mes vuitè, una data que ell s’havia inventat, pujava a l’altar que havia erigit a Betel. Va instituir, doncs, una festa * per als d’Israel i pujava a l’altar a cremar-hi ofrenes. *