Primer llibre dels Reis12

17 Però Roboam continuà regnant sobre la gent d’Israel que habitava a les poblacions de Judà. *