Primer llibre dels Reis


(2Cr 10,1-19; 11,1-4)

12


    1 Roboam va anar a Siquem, * on s’havien aplegat tots els d’Israel * per proclamar-lo rei.
    25 Jeroboam va fortificar Siquem, situada a les muntanyes d’Efraïm, i s’hi va establir. Després va fortificar Penuel.