Primer llibre dels Reis11

5 Salomó va donar culte a Astarte, * deessa dels sidonis, i a Milcom, el déu abominable dels ammonites. 33 M’han abandonat * i han adorat Astarte, la deessa dels sidonis, Quemoix, el déu de Moab, i Milcom, el déu dels ammonites, i no han seguit els meus camins ni han posat en pràctica allò que em plau, els meus decrets i els meus preceptes. No s’han comportat com David, el pare de Salomó.