Primer llibre dels Reis11

30 Ahià va agafar el seu mantell nou, el va esquinçar en dotze trossos * 31 i digué a Jeroboam:
     —Pren-ne deu trossos, * perquè això diu el Senyor, Déu d’Israel: “Esquinçaré el reialme que Salomó té a les mans i te’n donaré deu tribus;