Primer llibre dels Reis10

22 El rei tenia a la mar una flota de grans vaixells * que navegaven a terres llunyanes amb la flota d’Hiram i cada tres anys tornaven carregats d’or, de plata i d’ivori. També duien mones i paons. *