Primer llibre dels Reis1

39 El sacerdot Sadoc va prendre l’oli sant del tabernacle i ungí rei * Salomó. Tocaven els corns, i tot el poble cridava:
     —Visca el rei Salomó! *