Primera carta de Pere5

4 Així, quan apareixerà el cap dels pastors, * rebreu la corona immarcescible de la glòria. *