Primera carta de Pere5

13 Us saluda la comunitat, escollida com vosaltres, que és a Babilònia, * i us saluda també Marc, * el meu fill.