Primera carta de Pere
Cloenda (5,12-14)


5


    12 Valent-me de Silvà, * que considero un germà fidel, us he escrit breument per exhortar-vos i donar testimoni que aquesta és la veritable gràcia de Déu, en la qual us heu de mantenir.